Home / Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka

Temeljem odredbe članka 14. Statuta Muzeja betinske drvene brodogradnje (donesenog dana 03. ožujka 2015. godine, stupio na snagu 13. ožujka 2015. godine) i obaveza koje proizlaze iz Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) (SL EU L119) te Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) ravnateljica Muzeja betinske drvene brodogradnje donosi:

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA 

I. OPĆENITO

 

Muzej betinske drvene brodogradnje je javna ustanova koja obavlja muzejsku djelatnost. Prava, obveze i odgovornosti Muzeja utvrđeni su zakonom, Odlukom o osnivanju Muzeja i Statutom Muzeja betinske drvene brodogradnje. Prava i dužnosti osnivača Muzeja ima Općina Tisno.

Svoje poslovanje vodimo u skladu s važećim zakonima i prema kodeksu ponašanja Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka kojim se osigurava provedba Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.  Kao ustanova u kulturi koja djeluje u javnom prostoru važno nam je da svoje poslovanje uskladimo s važećim regulativama i da krajnji korisnik u svakom trenutku osjeća da su njegova prava u smislu navedenog Zakona osigurana.

Osobni podatci jesu sve informacije koje se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Različite informacije, koje zajedno prikupljene mogu rezultirati utvrđivanjem identiteta određene osobe, također čine osobne podatke.

II. POPIS OSOBNIH PODATAKA KOJE PRIKUPLJAMO I U KOJU SVRHU 

Osobni podaci koji se prikupljaju u različite svrhe mogu biti: ime, prezime, adresa, kontakt podaci, OIB, datum rođenja, spol, podaci s osobno iskaznice, broj računa otvorenog u banci, naziv banke u kojoj je otvoren račun, dokaze o obrazovanju i stečenoj stručnoj spremi, podaci o radnom stažu i radnom iskustvu, dokaze o osobnim stanjima, socijalnom statusu i sl.

 

III. SVRHA PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

Razlozi zbog kojih obrađujemo Vaše osobne podatke:

– radi Vašeg sudjelovanja u projektu ili u programu u kojem Muzej sudjeluju tj. radi sklapanja i ispunjenja ugovora kojim preuzimate određene obveze kao sudionik (polaznik) projekta ili programa koji se izvršava u sklopu obavljanja muzejske djelatnosti.
– radi ispunjenja naših zakonskih obveza koje proizlaze iz opće uredbe EU o zaštiti osobnih podataka (GDPR) ili druge zakonske obveze.

–  prilikom natječaja za posao i zaposlenja, sklapanje ugovora, izradu računa i slično

Razlozi zbog kojih ćemo dodatno tražiti Vašu izričitu privolu su:
– potrebe marketinga u smislu obavještavanja, o projektima, programima, ponudama, proizvodima i uslugama koje želite i za koje ste zainteresirani.

Privolu koju nam date za ovu svrhu možete u svakom trenutku povući u kojem slučaju ćemo prestati s ovom obradom.

Svi podaci se brišu nakon prestanka svrhe za koju su prikupljeni, odnosno prestankom ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.

 

IV. POPIS TRAŽENIH PODATAKA

 

UGOVORI:

Ime i prezime

Adresa

Kontakt podaci (broj telefona, mobitela, e-mail adresa)

OIB

Broj otvorenog računa u banci i naziv banke u kojoj je račun otvoren

Obveznik II mirovinskog stupa: da/ne

 

NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:

Ime i prezime

Prethodno prezime (ako postoji) i dokaz o promjeni prezimena

Datum rođenja

Adresa

Kontakt podaci (broj telefona, mobitela, e-mail adresa)

OIB

podaci o stručnom radu i usavršavanju

elektronički ispis radnog staža (HZMO)

dokaz o stečenom obrazovanju

dokaz o položenom stručnom ispitu

 

RAČUNI:

Ime i prezime

Adresa

Kontakt podaci (broj telefona, mobitela, e-mail adresa)

OIB

Broj računa i banka u kojoj je račun otvoren

 

SUDJELOVANJE NA RADIONICAMA U ORGANIZACIJI MUZEJA

Ime i prezime

Adresa

Kontakt podaci (broj telefona, mobitela, e-mail adresa)

 

ZA POSTUPANJE VEZANO TEMELJEM UPITA / ZAHTJEVA / i dr.:

Ime i prezime

Adresa

Kontakt podaci (broj telefona, mobitela, e-mail adresa)

OIB

 

V. VIDEONADZOR

 

U zgradi Muzeja betinske drvene brodogradnje zbog kontrole sigurnosti imovine provodi se videonadzor. Obavijest o videonadzoru vidljiva je u trenutku ulaska u perimetar snimanja. Sustav videonadzora zaštićen je od pristupa neovlaštenih osoba i ne provodi se u  nikakve druge svrhe osim i isključivo u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine.

 

VI. SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Muzej betinske drvene brodogradnje ne dijeli Vaše podatke s trećim osobama, institucijama ili agencijama, niti ih koristi u ikakve druge svrhe osim gore navedenih. Ukoliko je to pak potrebno zbog specifičnih situacija obvezni smo tražiti Vašu dozvolu za korištenjem Vaših osobnih podataka.

Imate pravo na pristup informacijama i podatcima koje imamo o Vama, brisanje podataka kada isti više nisu potrebni, ispravak ili dopunu ukoliko je došlo do promjene osobnih informacija te podnošenje prigovora Muzeju betinske drvene brodogradnje ukoliko to smatrate potrebnim.

Obrazac za uvid u korištenje osobnih podataka

Obrazac za povlačenje privole za korištenjem osobnih podataka 

 

Naša web stranica sadrži poveznice na druge web stranice. Pravilo o privatnosti koje upravo čitate odnosi se na stranicu Muzeja betinske drvene brodogradnje (www.mbdb.hr).  Ukoliko se putem naše web stranice povežete s drugom web stranicom molimo pročitajte njihova Pravila o privatnosti.

Slobodno nas kontaktirajte ukoliko imate pitanja o zaštiti i obradi Vaših osobnih podataka na e-mail: muzej@mbdb.hr te osobno ili poštom na adresu:

Muzej betinske drvene brodogradnje, Vladimira Nazora 7, 22244 Betina.

 

UR BR: 21/19

U Betini, 04. veljače 2019.

Kate Šikić Čubrić, ravnateljica

 

 

Ova stranica koristi cookies (kolačiće) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Daljnjim korištenjem stranice suglasni ste s korištenjem kolačića Više detalja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close