• Betina Museum of Wooden Shipbuilding
  Vladimira Nazora 7, 22244 Betina
  tel: +385 22 434 105
  e-mail: muzej@mbdb.hr
  OIB: 18373481225
  IBAN: HR5424070001100432459 OTP

  Working hours:

  November 1st - April 30th

  Monday - Saturday: 9 a.m. - 3 p.m.
  The Museum is closed on Sundays, holidays and national holidays.

  May, September and October

  Monday - Saturday: 9 a.m. - 7 p.m.
  The Museum is closed on Sundays, holidays and national holidays.

  June

  Monday - Saturday: 9 a.m. to 9 p.m.
  The Museum is closed on Sundays, holidays and national holidays.

  July 1st - August 31th :

  Monday - Sunday: 9 a.m. to 9 p.m.

  Group visits outside specified time need to be arranged at least 5 days earlier.

  All special arangements (workshops, boat excursions) need to be previously arranged by e-mail on muzej@mbdb.hr or cell +385 98 646 648.

  Ticket prices

  Adults: 5,00 €

  Children up to 7: free of charge

  Pupils, students and seniors: 3,50 €

  20% discount on group visits (min. 20 persons)

  Free admission for tour guides and group leaders, members of ICOM and museum associations

  Audio guide English, German and Italian
  Use of the guide – free of charge

  Expert guidance

  Price (per group): 15,00 € (by prior arrangement)

  Expert guidance outside the museum

  Price (per group): 15,00 € (by prior arrangement)

  Preschool children and pupils: free of charge

  Expert guidance in English or Italian

  Price (per group): 20,00 € (by prior arrangement)

 • Radno vrijeme

  Od 1. studenog do 30. travnja:
  Ponedjeljak – subota: 9 - 15
  Nedjeljom, blagdanima i državnim praznicima ne radimo.

  Svibanj, rujan i listopad:
  Ponedjeljak – subota: 9 - 19
  Nedjeljom, blagdanima i državnim praznicima ne radimo.

  Lipanj:
  Ponedjeljak – subota: 9 - 21
  Nedjeljom, blagdanima i državnim praznicima ne radimo.

  Od 1. srpnja do 31. kolovoza
  Ponedjeljak – nedjelja: 09 - 21

  Muzej po dogovoru ili prema najavi otvara izložbeni prostor i izvan gore navedenog radnog vremena.

  Grupne posjete potrebno je prethodno najaviti najmanje 5 dana ranije.

  Sve posebne aranžmane (radionice, izlete u gajetama, poludnevni / cjelodnevni program) potrebno je prethodno dogovoriti na broj mobitela +385 98 646 648 ili mailom na muzej@mbdb.hr

  Cijene ulaznica

  Odrasli: 5,00 €
  Djeca do 7 godina: besplatno
  Učenici, studenti, umirovljenici: 3,50 €
  Popust od 20% na grupe (min. 20 osoba)

  Ulaznice su besplatne za turističke vodiče i pratitelje organiziranih grupa, članove ICOM-a i muzejskih društava

  Audio vodič
  Engleski, njemački i talijanski
  Cijena jednokratnog korištenja vodiča – besplatno

  Stručno vodstvo

  Cijena (po grupi do 50 osoba): 15,00 € (uz najavu)

  Stručno vodstvo izvan Muzeja

  Cijena (po grupi do 50 osoba) za razgled mjesta u pratnji stručnog osoblja Muzeja 15,00 €

  Predškolska djeca: besplatno

  Stručno vodstvo na stranim jeziku EN, TAL

  Cijena (po grupi do 50 osoba) za razgled mjesta u pratnji stručnog osoblja Muzeja 20,00 €

Home / natjecaji / Javni natječaj za imenovanje ravnatelja / ice Javne ustanove Muzej betinske drvene brodogradnje

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja / ice Javne ustanove Muzej betinske drvene brodogradnje

REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TISNO
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 007-02/24-01/3
URBROJ: 2182-5- 02-24-2
Tisno, 02. svibnja 2024.godine
Na temelju članka 40. st. 1. točka 1. i 41. Zakona o ustanovama ( NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 26. st. 6. Zakona o muzejima ( NN br. 61/18, 98/19, 114/22 i 36/24), članka 53. Statuta Općine Tisno ( Službeni glasnik Općine Tisno br. 4/22) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice javne ustanove Muzej betinske drvene brodogradnje ( Službeni glasnik Općine Tisno br. 6/2024) općinski načelnik raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ice javne ustanove
Muzej betinske drvene brodogradnje

Raspisuje se javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice javne ustanove Muzej betinske drvene brodogradnje – 1 izvršitelj/ica na vrijeme od četiri godine, puno radno vrijeme.
Za ravnatelja/icu javne ustanove Muzej betinske drvene brodogradnje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:
– završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ili s njim izjednačen studij,
– najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju,
– odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima,
– položen ispit za kustosa,
– znanje jednog stranog jezika.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na ovaj javni natječaj u kojoj treba navesti osobne podatke, kandidati trebaju priložiti:
– životopis s opisom dosadašnjeg rada,
– prijedlog programa rada Muzeja betinske drvene brodogradnje za četverogodišnje razdoblje,
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
– dokaz o najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju:
a)
elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda mirovinsko osiguranje ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji i
b)
potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno traženo radno iskustvo na poslovima tražene stručne spreme i struke.

– dokaz o položenom ispitu za kustosa,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice),
– dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (uvjerenje, preslika indeksa ili drugi dokaz),
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana od dana objave javnog natječaja),
– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da je suglasan sa svim uvjetima natječaja te korištenjem i obradom osobnih podatka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog natječaja.

Prijava mora biti vlastoručno potpisana.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge tražene ovom javnom natječaju.
Nepravodobne i nepotpune prijave na javni natječaj neće se razmatrati.
Kandidati će biti obaviješteni o izboru u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

OPŠIRNIJE: Javni natječaj za imenovanje ravnatelja MBDB

Ova stranica koristi cookies (kolačiće) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Daljnjim korištenjem stranice suglasni ste s korištenjem kolačića Više detalja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close