Home / Dokumenti / NATJEČAJ za radno mjesto KUSTOS

NATJEČAJ za radno mjesto KUSTOS

URBROJ: 11/24
U Betini, 16.01.2024.

Temeljem odredbe članka 20. Statuta Muzeja betinske drvene brodogradnje

(URBROJ 271/22 od 10. listopada 2022.) ravnateljica raspisuje

N a t j e č a j

za radno mjesto KUSTOS – VODITELJ

– 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) uz obvezni probni rok od 2 mjeseca

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij etnologije, antropologije ili muzeologije odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13
– položen stručni ispit za kustosa
– dobro poznavanje korištenja računala
– znanje jednog stranog jezika
– vozačka dozvola B kategorije
– najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima kustosa
– poznavanje i primjena socioloških pedagoških i didaktičkih metoda u radu s korisnicima.

Kandidati trebaju dostaviti:

– prijavu na natječaj,
– životopis (iz kojeg je vidljivo da kandidat zadovoljava sve uvjete natječaja),
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice),
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma),
– dokaz o radnom iskustvu (elektronski ispis radnog staža iz HZMO-a)
– dokaz o položenom stručnom ispitu za kustosa,
– dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika (potvrda, certifikat, diploma i sl.)
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana (izdaje ga nadležni sud prema mjestu prebivališta)
– presliku vozačke dozvole

Isprave se prilažu u preslici, a izabrani kandidat/kinja predočit će dokumentaciju u izvorniku/ovjerenoj preslici. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Prijava treba sadržavati najmanje sljedeće podatke: ime i prezime kandidata/kinje, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte za primanje obavijesti. Prijavom na natječaj kandidati/kinje dozvoljavaju Muzeju betinske drvene brodogradnje da prikuplja, koristi i obrađuje njihove osobne podatke samo u svrhu provedbe natječajnog postupka, a sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

OPŠIRNIJE: NATJEČAJ za radno mjesto KUSTOS

Ova stranica koristi cookies (kolačiće) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Daljnjim korištenjem stranice suglasni ste s korištenjem kolačića Više detalja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close