• Betina Museum of Wooden Shipbuilding
  Vladimira Nazora 7, 22244 Betina
  tel: +385 22 434 105
  e-mail: muzej@mbdb.hr
  OIB: 18373481225
  IBAN: HR5424070001100432459 OTP

  Working hours:

  November 1st - April 30th

  Monday - Saturday: 9 a.m. - 3 p.m.
  The Museum is closed on Sundays, holidays and national holidays.

  May, September and October

  Monday - Saturday: 9 a.m. - 7 p.m.
  The Museum is closed on Sundays, holidays and national holidays.

  June

  Monday - Saturday: 9 a.m. to 9 p.m.
  The Museum is closed on Sundays, holidays and national holidays.

  July 1st - August 31th :

  Monday - Sunday: 9 a.m. to 9 p.m.

  Group visits outside specified time need to be arranged at least 5 days earlier.

  All special arangements (workshops, boat excursions) need to be previously arranged by e-mail on muzej@mbdb.hr or cell +385 98 646 648.

  Ticket prices

  Adults: 5,00 €

  Children up to 7: free of charge

  Pupils, students and seniors: 3,50 €

  20% discount on group visits (min. 20 persons)

  Free admission for tour guides and group leaders, members of ICOM and museum associations

  Audio guide English, German and Italian
  Use of the guide – free of charge

  Expert guidance

  Price (per group): 15,00 € (by prior arrangement)

  Expert guidance outside the museum

  Price (per group): 15,00 € (by prior arrangement)

  Preschool children and pupils: free of charge

  Expert guidance in English or Italian

  Price (per group): 20,00 € (by prior arrangement)

 • Radno vrijeme

  Od 1. studenog do 30. travnja:
  Ponedjeljak – subota: 9 - 15
  Nedjeljom, blagdanima i državnim praznicima ne radimo.

  Svibanj, rujan i listopad:
  Ponedjeljak – subota: 9 - 19
  Nedjeljom, blagdanima i državnim praznicima ne radimo.

  Lipanj:
  Ponedjeljak – subota: 9 - 21
  Nedjeljom, blagdanima i državnim praznicima ne radimo.

  Od 1. srpnja do 31. kolovoza
  Ponedjeljak – nedjelja: 09 - 21

  Muzej po dogovoru ili prema najavi otvara izložbeni prostor i izvan gore navedenog radnog vremena.

  Grupne posjete potrebno je prethodno najaviti najmanje 5 dana ranije.

  Sve posebne aranžmane (radionice, izlete u gajetama, poludnevni / cjelodnevni program) potrebno je prethodno dogovoriti na broj mobitela +385 98 646 648 ili mailom na muzej@mbdb.hr

  Cijene ulaznica

  Odrasli: 5,00 €
  Djeca do 7 godina: besplatno
  Učenici, studenti, umirovljenici: 3,50 €
  Popust od 20% na grupe (min. 20 osoba)

  Ulaznice su besplatne za turističke vodiče i pratitelje organiziranih grupa, članove ICOM-a i muzejskih društava

  Audio vodič
  Engleski, njemački i talijanski
  Cijena jednokratnog korištenja vodiča – besplatno

  Stručno vodstvo

  Cijena (po grupi do 50 osoba): 15,00 € (uz najavu)

  Stručno vodstvo izvan Muzeja

  Cijena (po grupi do 50 osoba) za razgled mjesta u pratnji stručnog osoblja Muzeja 15,00 €

  Predškolska djeca: besplatno

  Stručno vodstvo na stranim jeziku EN, TAL

  Cijena (po grupi do 50 osoba) za razgled mjesta u pratnji stručnog osoblja Muzeja 20,00 €

Home / natjecaji / Natječaj za radno mjesto KUSTOS

Natječaj za radno mjesto KUSTOS

URBROJ: 250/23
U Betini, 16.10.2023.

Temeljem odredbe članka 20. Statuta Muzeja betinske drvene brodogradnje (URBROJ 271/22 od 10. listopada 2022.) ravnateljica raspisuje

N a t j e č a j

za radno mjesto KUSTOS

– 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) uz obvezni probni rok od 2 mjeseca

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij etnologije, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13)

– položen stručni ispit za kustosa,
– izvrsno poznavanje korištenja računala,
– znanje jednog svjetskog jezika,
– vozačku dozvolu za vozila B kategorije
– 3 godine radnog iskustva na poslovima kustosa

Kandidati trebaju dostaviti:

– prijavu na natječaj,
– životopis (iz kojeg je vidljivo da kandidat zadovoljava sve uvjete natječaja),
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice),
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma),
– dokaz o radnom iskustvu (elektronski ispis staža iz HZMO-a)
– dokaz o položenom stručnom ispitu za kustosa,
– dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika (potvrda, certifikat, diploma i sl.)
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana (izdaje ga nadležni sud prema mjestu prebivališta)

Isprave se prilažu u preslici, a izabrani kandidat/kinja predočit će dokumentaciju u izvorniku/ovjerenoj preslici. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Prijava treba sadržavati najmanje sljedeće podatke: ime i prezime kandidata/kinje, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte za primanje obavijesti. Prijavom na natječaj kandidati/kinje dozvoljavaju Muzeju betinske drvene brodogradnje da prikuplja, koristi i obrađuje njihove osobne podatke samo u svrhu provedbe natječajnog postupka, a sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.

Na natječaj se mogu javiti i osobe koje nemaju prethodno položen stručni ispit za kustosa, ali su ga dužne položiti sukladno propisima koji uređuju stjecanje stručnih zvanja u muzejskoj struci u roku od 1 godine od početka radnog odnosa.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Rok za podnošenje prijava je 7 dana od dana objave natječaja na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Muzeja betinske drvene brodogradnje. Prijave se podnose preporučeno poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici, na adresu: Vladimira Nazora 7, 22243 Betina, s naznakom „Natječaj za KUSTOSA – ne otvaraj“.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte, najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

OPŠIRNIJE: Natječaj za radno mjesto KUSTOS 

Ova stranica koristi cookies (kolačiće) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Daljnjim korištenjem stranice suglasni ste s korištenjem kolačića Više detalja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close