Home / natjecaji / Natječaj za radno mjesto voditelj marketinga

Natječaj za radno mjesto voditelj marketinga

Ur. broj: 64/16
Betina, 20. travnja 2016.
Na temelju članka 14. Statuta Muzeja betinske drvene brodogradnje, ravnateljica Muzeja betinske drvene brodogradnje raspisuje

 

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno, uz obvezni probni rok od 2 mjeseca:

  1. Voditelj marketinga – 1 izvršiteljKandidati moraju ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa te sljedeće posebne uvjete za radno mjesto:

 

– završen diplomski sveučilišni studij društvenog usmjerenja, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13),

– izvrsno poznavanje korištenja računala,

– najmanje 2 godine radnog iskustva na sličnim poslovima

– predloženi trogodišnji marketinški plan

– znanje engleskog jezika,

– komunikacijske vještine, spremnost za permanentno usavršavanje,

– poznavanje i primjena socioloških pedagoških i didaktičkih metoda u radu s korisnicima

 

Poželjno je da kandidati imaju:

– vozačku dozvolu za vozila B kategorije

– verificirani certifikat za pisanje projekata financiranih iz EU fondova ili iskustvo u pisanju projekata financiranih iz EU fondova

Na natječaju mogu sudjelovati kandidati oba spola. Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– predloženi trogodišnji marketinški plan

– dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice),

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),

– uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci),

– dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i potvrda poslodavca ili drugi odgovarajući dokument o radnom iskustvu ostvarenom u poslovima marketinga)

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. S kandidatima prijavljenim na natječaj provest će se usmeno testiranje znanja engleskog jezika i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Prijave s prilozima dostavljaju se Muzeju betinske drvene brodogradnje, Vladimira Nazora 7, 22244 Betina, u roku od 8 dana od objave natječaja na Oglasnoj ploči Područne službe Šibenik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s obveznom naznakom: » Za natječaj-voditelj marketinga «. Nepravodobne  i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Ravnateljica

Kate Šikić Čubrić

Promjena veličine fonta
Kontrast

Ova stranica koristi cookies (kolačiće) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Daljnjim korištenjem stranice suglasni ste s korištenjem kolačića Više detalja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close